Súhrnné výsledky hlasovania

Posledná aktualizácia údajov:
0 volebných okrskov
0 potvrdených okrskových zápisníc1
0 % potvrdených okrskových zápisníc
0 zapísaných voličov2
0 zúčastnených voličov3
0 % účasť voličov
0 odovzdaných obálok4
0 % odovzdaných obálok5
Vysvetlivky k použitým pojmom
1 Počet potvrdených zápisníc okrskových volebných komisií.
2 Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov.
3 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní.
4 Počet voličov, ktorí odovzdali obálku.
5 Podiel voličov, ktorí odovzdali obálku.

Účasť voličov v krajoch a volebných obvodoch

Vybrať obsah

summary.map01.tooltip.cities">
Zdroj: ŠÚ SR

Počet volených a zvolených poslancov a zvolený predseda

Vybrať obsah

Kraj NezoradenĂ˝ stÄşpec - pouĹľije vzostupnĂ© zoradenie. Počet volebných okrskov NezoradenĂ˝ stÄşpec - pouĹľije vzostupnĂ© zoradenie. Zvolený predseda NezoradenĂ˝ stÄşpec - pouĹľije vzostupnĂ© zoradenie. Počet volených poslancov NezoradenĂ˝ stÄşpec - pouĹľije vzostupnĂ© zoradenie. Počet zvolených poslancov NezoradenĂ˝ stÄşpec - pouĹľije vzostupnĂ© zoradenie.
Vysvetlivky k použitým pojmom
Volebný obvod – v prípade voľby predsedu je volebným obvodom celý samosprávny kraj, v prípade voľby poslancov je samosprávny kraj rozdelený na niekoľko volebných obvodov. Volebným obvodom v územnom členení sa myslí volebný obvod pre voľby poslancov.

Počet voličov a účasť

Vybrať obsah

Kraj NezoradenĂ˝ stÄşpec - pouĹľije vzostupnĂ© zoradenie. Počet volebných okrskov NezoradenĂ˝ stÄşpec - pouĹľije vzostupnĂ© zoradenie. Počet odovzdaných okrskových zápisníc NezoradenĂ˝ stÄşpec - pouĹľije vzostupnĂ© zoradenie. Počet zapísaných voličov NezoradenĂ˝ stÄşpec - pouĹľije vzostupnĂ© zoradenie. Počet zúčastnených voličov NezoradenĂ˝ stÄşpec - pouĹľije vzostupnĂ© zoradenie. Účasť voličov v % NezoradenĂ˝ stÄşpec - pouĹľije vzostupnĂ© zoradenie. Počet odovzdaných obálok NezoradenĂ˝ stÄşpec - pouĹľije vzostupnĂ© zoradenie. Podiel odovzdaných obálok v % NezoradenĂ˝ stÄşpec - pouĹľije vzostupnĂ© zoradenie. Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu NezoradenĂ˝ stÄşpec - pouĹľije vzostupnĂ© zoradenie. Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva NezoradenĂ˝ stÄşpec - pouĹľije vzostupnĂ© zoradenie.
Vysvetlivky k použitým pojmom
Relatívne údaje sú zobrazované na 2 desatinné miesta bez zaokrúhľovania.
Volebný obvod – v prípade voľby predsedu je volebným obvodom celý samosprávny kraj, v prípade voľby poslancov je samosprávny kraj rozdelený na niekoľko volebných obvodov. Volebným obvodom v územnom členení sa myslí volebný obvod pre voľby poslancov.