Voľby predsedov samosprávnych krajov

Zvolení predsedovia samosprávnych krajov

Bratislavský kraj - - - platných hlasov
Trnavský kraj - - - platných hlasov
Trenčiansky kraj - - - platných hlasov
Nitriansky kraj - - - platných hlasov
Žilinský kraj - - - platných hlasov
Banskobystrický kraj - - - platných hlasov
Prešovský kraj - - - platných hlasov
Košický kraj - - - platných hlasov

Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na predsedov podľa územného členenia

Vybrať obsah

Poradie na hlasovacom lístku NezoradenĂ˝ stÄşpec - pouĹľije vzostupnĂ© zoradenie. Meno NezoradenĂ˝ stÄşpec - pouĹľije vzostupnĂ© zoradenie. Priezvisko NezoradenĂ˝ stÄşpec - pouĹľije vzostupnĂ© zoradenie. Politický subjekt NezoradenĂ˝ stÄşpec - pouĹľije vzostupnĂ© zoradenie. Počet platných hlasov NezoradenĂ˝ stÄşpec - pouĹľije vzostupnĂ© zoradenie. Podiel platných hlasov v % NezoradenĂ˝ stÄşpec - pouĹľije vzostupnĂ© zoradenie. Kandidát NezoradenĂ˝ stÄşpec - pouĹľije vzostupnĂ© zoradenie.
Vysvetlivky k použitým pojmom
Volebný obvod – v prípade voľby predsedu je volebným obvodom celý samosprávny kraj, v prípade voľby poslancov je samosprávny kraj rozdelený na niekoľko volebných obvodov. Volebným obvodom v územnom členení sa myslí volebný obvod pre voľby poslancov.
Politický subjekt – politická strana, koalícia politických strán alebo nezávislý kandidát.
NEKA – nezávislý kandidát.
X – kandidát sa vzdal alebo bol odvolaný politickým subjektom podľa § 142 resp. 147 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Relatívne údaje sú zobrazované na 2 desatinné miesta bez zaokrúhľovania.

Podiel hlasov zvolených predsedov podľa územného členenia

Vybrať obsah

Zdroj: ŠÚ SR