Voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov

Zvolení poslanci zastupiteľstva a náhradníci

Vybrať obsah

Zobraziť náhradníkov je možné až po vybraní volebného obvodu.
Volebný obvod NezoradenĂ˝ stÄşpec - pouĹľije vzostupnĂ© zoradenie. Poradie na hlasovacom lístku NezoradenĂ˝ stÄşpec - pouĹľije vzostupnĂ© zoradenie. Meno NezoradenĂ˝ stÄşpec - pouĹľije vzostupnĂ© zoradenie. Priezvisko NezoradenĂ˝ stÄşpec - pouĹľije vzostupnĂ© zoradenie. Politický subjekt NezoradenĂ˝ stÄşpec - pouĹľije vzostupnĂ© zoradenie. Počet platných hlasov NezoradenĂ˝ stÄşpec - pouĹľije vzostupnĂ© zoradenie.
Vysvetlivky k použitým pojmom
Volebný obvod – v prípade voľby predsedu je volebným obvodom celý samosprávny kraj, v prípade voľby poslancov je samosprávny kraj rozdelený na niekoľko volebných obvodov. Volebným obvodom v územnom členení sa myslí volebný obvod pre voľby poslancov.
Politický subjekt – politická strana, koalícia politických strán alebo nezávislý kandidát.
NEKA – nezávislý kandidát.

Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na poslancov podľa územného členenia

Vybrať obsah

Poradie na hlasovacom lístku NezoradenĂ˝ stÄşpec - pouĹľije vzostupnĂ© zoradenie. Meno NezoradenĂ˝ stÄşpec - pouĹľije vzostupnĂ© zoradenie. Priezvisko NezoradenĂ˝ stÄşpec - pouĹľije vzostupnĂ© zoradenie. Politický subjekt NezoradenĂ˝ stÄşpec - pouĹľije vzostupnĂ© zoradenie. Počet platných hlasov NezoradenĂ˝ stÄşpec - pouĹľije vzostupnĂ© zoradenie. Podiel platných hlasov v % NezoradenĂ˝ stÄşpec - pouĹľije vzostupnĂ© zoradenie. Kandidát NezoradenĂ˝ stÄşpec - pouĹľije vzostupnĂ© zoradenie.
Vysvetlivky k použitým pojmom
Volebný obvod – v prípade voľby predsedu je volebným obvodom celý samosprávny kraj, v prípade voľby poslancov je samosprávny kraj rozdelený na niekoľko volebných obvodov. Volebným obvodom v územnom členení sa myslí volebný obvod pre voľby poslancov.
Politický subjekt – politická strana, koalícia politických strán alebo nezávislý kandidát.
NEKA – nezávislý kandidát.
X – kandidát sa vzdal alebo bol odvolaný politickým subjektom podľa § 142 resp. 147 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Relatívne údaje sú zobrazované na 2 desatinné miesta bez zaokrúhľovania.

Počet a podiel poslancov zvolených podľa jednotlivých politických subjektov a podľa samosprávnych krajov

Vybrať obsah

Politický subjekt NezoradenĂ˝ stÄşpec - pouĹľije vzostupnĂ© zoradenie. Počet NezoradenĂ˝ stÄşpec - pouĹľije vzostupnĂ© zoradenie. Podiel v % NezoradenĂ˝ stÄşpec - pouĹľije vzostupnĂ© zoradenie.
Vysvetlivky k použitým pojmom
Politický subjekt – politická strana, koalícia politických strán alebo nezávislý kandidát.
NEKA – nezávislý kandidát.
Relatívne údaje sú zobrazované na 2 desatinné miesta bez zaokrúhľovania.

Štruktúra zvolených poslancov podľa pohlavia a samosprávneho kraja

Vybrať obsah

Kraj Počet poslancov Počet poslancov
Muži Ženy

Štruktúra zvolených poslancov podľa veku a samosprávneho kraja

Vybrať obsah

Kraj Počet poslancov Priemerný vek Počet poslancov podľa vekových kategórií
do 30 31 – 40 41 – 50 51 – 60 61 a viac
Vysvetlivky k použitým pojmom
Vek – vek kandidáta ku dňu konania volieb.