Súhrnné výsledky hlasovania

Posledná aktualizácia údajov:
0 účasť voličov v referende
0 zapísaných voličov1
0 zúčastnených voličov2
0 % 0 odovzdaných obálok osobne3
0 % 0 zaslaných obálok z cudziny4
0   volebných okrskov
0 % 0 potvrdených okrskových zápisníc5
V 13 zo 79 špeciálnych volebných okrskoch nepožiadal žiaden z oprávnených voličov o špeciálny spôsob hlasovania, preto sa hlasovanie v týchto okrskoch nekonalo v zmysle § 4 ods. 12 zákona č. 395/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania v referende vyhlásenom na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022. Informácie k špeciálnym volebným okrskom.
Vysvetlivky k použitým pojmom
1 Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov.
2 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní.
3 Podiel a počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24.
4 Podiel a počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny.
5 Podiel a počet potvrdených zápisníc okrskových volebných komisií.
Relatívne údaje sú zobrazované na 2 desatinné miesta bez zaokrúhľovania.

Účasť voličov v okresoch a obciach

Vybrať obsah

Pre zobrazenie výsledkov v okrese vyberte najskôr požadovaný kraj a okres.

Zdroj: ŠÚ SR

Počet voličov a účasť

Vybrať obsah

Kraj Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Počet volebných okrskov Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Počet potvrdených okrskových zápisníc Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Podiel potvrdených okrskových zápisníc v % Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Počet zapísaných voličov Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Počet zúčastnených voličov Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Účasť voličov v % Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie.
Vysvetlivky k použitým pojmom
Relatívne údaje sú zobrazované na 2 desatinné miesta bez zaokrúhľovania.
Územný obvod – územný obvod okresnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom okresného úradu podľa osobitného predpisu.
Obec – obec, mesto alebo mestská časť.
Zahraničie – výsledky hlasovania voličov, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku a sú vedení v osobitnom zozname voličov podľa § 45 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Počet odovzdaných a zaslaných obálok

Vybrať obsah

Kraj Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Počet zúčastnených voličov Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Počet odovzdaných obálok osobne Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Podiel odovzdaných obálok osobne v % Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Počet návratných obálok z cudziny Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Podiel návratných obálok z cudziny v % Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Počet všetkých hlasovacích lístkov Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Počet platných hlasovacích lístkov Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie.
Vysvetlivky k použitým pojmom
Relatívne údaje sú zobrazované na 2 desatinné miesta bez zaokrúhľovania.
Územný obvod – územný obvod okresnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom okresného úradu podľa osobitného predpisu.
Obec – obec, mesto alebo mestská časť.
Zahraničie – výsledky hlasovania voličov, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku a sú vedení v osobitnom zozname voličov podľa § 45 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Návratné obálky z cudziny – výsledky hlasovania voličov, ktorí využili možnosť voľby poštou z územia mimo Slovenska.
Počet všetkých hlasovacích lístkov – súčet odovzdaných a zaslaných hlasovacích lístkov.