Výsledky hlasovania v referende

Vybrať obsah

Odpoveď "Áno" 0 % 0 hlasov
Odpoveď "Nie" 0 % 0 hlasov
Účasť 0 % 0 voličov
Slovenská republika

Podiel hlasov "ÁNO" 0 %

Podiel hlasov "Nie" 0 %

Podiel neplatných hlasov 0 %

Vysvetlivky k použitým pojmom
Relatívne údaje sú zobrazované na 2 desatinné miesta bez zaokrúhľovania.
Neplatné hlasy – súčet neodovzdaných hlasovacích lístkov, neplatných hlasovacích lístkov a neplatných odpovedí na danú otázku.

Odpoveď na otázku v okresoch a obciach

Vybrať obsah

Pre zobrazenie výsledkov v okrese vyberte najskôr požadovaný kraj a okres.

Zdroj: ŠÚ SR