Zoznam kandidátov

Vybrať obsah

Poradie
na hlasovacom
lístku
Meno Priezvisko Titul Vek Zamestnanie Obec Poznámka
Zdroj: Štatistický úrad SR
Vysvetlivky k použitým pojmom
politický subjekt – politická strana, politické hnutie alebo koalícia politických strán alebo politických hnutí
vek – vek kandidáta ku dňu konania volieb
X – kandidát sa vzdal alebo bol odvolaný politickým subjektom, alebo politický subjekt vzal späť svoju kandidátnu listinu podľa § 84 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Upozornenie Aktuálny zoznam vzdaných kandidátov – Vzdanie sa a odvolanie kandidatúry