Prednostné hlasy pre kandidátov na poslancov

Vyhľadať kandidáta

Zadajte aspoň prvé 3 znaky z priezviska

poradie na hlasovacom lístku
poradie po zohľadnení prednostného hlasovania
platných prednostných hlasov

Vybrať politický subjekt

-

0 mandátov
platných hlasov odovzdaných pre politický subjekt
voličov politického subjektu, ktorí využili právo prednostného hlasovania
voličov, ktorí využili právo prednostného hlasovania z počtu platných hlasov

Počet prednostných hlasov pre jednotlivých kandidátov podľa politických subjektov a územného členenia

Vybrať obsah

Poradie po zohľadnení
prednostného hlasovania
Poradie na hlasovacom lístku Meno Priezvisko Počet platných prednostných hlasov Podiel platných prednostných hlasov v % Poznámka
Vysvetlivky k použitým pojmom
obec – obec, mesto alebo mestská časť
podiel platných prednostných hlasov – podiel prednostných hlasov pre kandidáta z počtu platných hlasov odovzdaných pre politický subjekt
relatívne údaje – údaje zobrazené na 2 desatinné miesta bez zaokrúhľovania, ich súčet nemusí byť rovný 100
územný obvod – územný obvod okresnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom okresného úradu podľa osobitného predpisu
X – kandidát sa vzdal alebo bol odvolaný politickým subjektom, alebo politický subjekt vzal späť svoju kandidátnu listinu podľa § 84 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov