Súhrnné výsledky hlasovania

Posledná aktualizácia údajov:
0 účasť
0 zapísaných voličov
0 zúčastnených voličov
0 0 % potvrdených okrskových zápisníc
0 volebných okrskov spolu
Vysvetlivky k použitým pojmom
potvrdené okrskové zápisnice – počet a podiel potvrdených zápisníc okrskových volebných komisií
relatívne údaje – údaje zobrazené na 2 desatinné miesta bez zaokrúhľovania, ich súčet nemusí byť rovný 100
zapísaní voliči – počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov
zúčastnení voliči – počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní

Účasť voličov v okresoch a obciach

Vybrať obsah

Pre zobrazenie výsledkov v okrese vyberte najskôr požadovaný kraj a okres.
Zdroj: Štatistický úrad SR

Počet voličov a účasť

Vybrať obsah

Kraj Počet volebných okrskov Počet potvrdených okrskových zápisníc Podiel potvrdených okrskových zápisníc v % Počet zapísaných voličov Počet zúčastnených voličov Účasť voličov v %
Vysvetlivky k použitým pojmom
obec – obec, mesto alebo mestská časť
relatívne údaje – údaje zobrazené na 2 desatinné miesta bez zaokrúhľovania, ich súčet nemusí byť rovný 100
územný obvod – územný obvod okresnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom okresného úradu podľa osobitného predpisu

Počet odovzdaných obálok

Vybrať obsah

Kraj Počet zúčastnených voličov Počet odovzdaných obálok Podiel odovzdaných obálok v % Počet platných hlasov spolu Podiel platných hlasov spolu v %
Vysvetlivky k použitým pojmom
obec – obec, mesto alebo mestská časť
relatívne údaje – údaje zobrazené na 2 desatinné miesta bez zaokrúhľovania, ich súčet nemusí byť rovný 100
územný obvod – územný obvod okresnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom okresného úradu podľa osobitného predpisu