Zoznam kandidujúcich politických subjektov

Číslo politického subjektu Názov politického subjektu Skratka politického subjektu Počet kandidátov Poznámka
Zdroj: Štatistický úrad SR
Vysvetlivky k použitým pojmom
politický subjekt – politická strana, politické hnutie alebo koalícia politických strán alebo politických hnutí
skratka politického subjektu – neoficiálna skratka názvu politického subjektu použitá výhradne len pre potreby prezentácie výsledkov volieb
X – kandidát sa vzdal alebo bol odvolaný politickým subjektom, alebo politický subjekt vzal späť svoju kandidátnu listinu podľa § 84 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov